Universal Music Group bạo chi hơn 2 tỷ đô để thâu tóm bản quyền

(+84) 888-012-102 MON – SUN : 09:00 AM – 16:00 PM instagram facebook Edit Click here to add content. Universal Music Group bạo chi hơn 2 tỷ đô để thâu tóm bản quyền Theo báo cáo tài chính hàng năm của tập đoàn Vivendi, Universal Music Group (UMG) đã chi khoảng 2,54 tỷ euro để […]