Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Chính Sách Bảo Mật

Bảo mật & Điều khoản

 

ICNY Enterprise cam kết cung cấp thông tin chính xác cho tất cả người dùng của chúng tôi và khách truy cập trang Web này, bao gồm cả việc tôn trọng các mối quan tâm của người dùng về quyền riêng tư. Mục đích của chính sách bảo mật này là để thông báo cho người dùng những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ người dùng, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và những lựa chọn của người dùng liên quan đến việc sử dụng & cung cấp thông tin, cũng như khả năng của người dùng trong việc xem xét và chỉnh sửa thông tin này. Nếu sau khi xem xét quyền riêng tư này, người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quyền riêng tư, vui lòng gửi email đến icnyenterprise@gmail.com hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số (+84) 888 012 102.

 

ICNY Enterprise has a strong commitment to providing excellent information to all of our guests and visitors of this Web site, including respecting your concerns about privacy. The purpose of this privacy policy is to inform you what personal information we may collect from you, how we use such information, and the choices you have regarding our use of, and your ability to review and correct this information. If, after reviewing this policy you have any privacy questions or concerns, please send an email to icnyenterprise@gmail.com or you may contact us at (+84) 888 012 102 directly.

 

Truy cập: Khách truy cập trang Web này trên cơ sở ẩn danh. Chúng tôi đã không cấu hình trang Web này để thu thập bất kỳ thông tin nào từ máy tính của người dùng mà không có thông tin đầu vào của người dùng. Điều này có nghĩa là, trừ khi người dùng tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không biết danh tính của người dùng, địa chỉ e-mail của người dùng hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể nhận dạng được người dùng. Chúng tôi chỉ có thể nhận được địa chỉ IP từ những người truy cập tên miền internet của chúng tôi & phân tích dữ liệu này cho các xu hướng, thống kê. Người dùng cá nhân sẽ ẩn danh, trừ khi người dùng tự nguyện cho chúng tôi biết người dùng là ai.

 

Browsing: Visitors who browse this Web site do so on an anonymous basis. We have not configured this Web site to collect any information from your computer without your input. This means that, unless you voluntarily and knowingly provide us with information, we will not know your identity, your e-mail address, or any other information identifiable to you. We may track the Internet domain address from which people visit us and analyze this data for trends and statistics, but individual users will remain anonymous, unless you voluntarily tell us who you are.

 

Bảo mật: Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm việc sử dụng các công cụ xác thực và mã hóa tinh vi, để bảo vệ tính bảo mật cho thông tin cá nhân của người dùng mà người dùng chia sẻ với chúng tôi. Tuy nhiên, thật không may, không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi không thể hoàn toàn đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào người dùng truyền đến trang web của chúng tôi và người dùng tự chịu rủi ro khi làm như vậy.

 

Security: We take precautions, including use of sophisticated encryption & authentication tools, to protect the security of your personal information that you share with us. Unfortunately, however, no data transmission over the Internet can be guaranteed to be 100% secure. As a result, while we strive to protect your personal information, we cannot guarantee or warrant the security of any information you transmit to or from our web sites, and you do so at your own risk.

 

Lưu trữTrang web của chúng tôi chỉ sử dụng hạn chế công nghệ “cookie”. “Cookie” là chuỗi văn bản mà một trang Web truyền đến máy tính của người dùng. Cookie cho phép một trang web theo dõi các sở thích của người dùng và các hoạt động liên quan đến trang web đó. Nói chung, chúng tôi sử dụng cookie để nhắc nhở chúng tôi rằng người dùng là ai, điều chỉnh các thông tin & dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với sở thích cá nhân của người dùng, ước tính quy mô đối tượng của chúng tôi, hỗ trợ những người săn tin trực tuyến của chúng tôi theo dõi lượt truy cập về mức độ quan tâm của người xem đối với thông tin trên trang web của chúng tôi và xử lý thông tin, theo dõi trạng thái trong các chương trình quảng cáo, cuộc thi của chúng tôi, hoặc phân tích các hình thức truy cập của người dùng. Nếu người dùng không muốn nhận các cookie này, người dùng có thể cài đặt trình duyệt của mình để từ chối các cookie, mặc dù làm như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các thao tác nhất định của người dùng trên trang Web của chúng tôi.

 

CookieOur Web site makes only limited use of “cookie” technology. “Cookies” are strings of text that a Web site transmits to a user’s computer. Cookies enable a website to keep track of a user’s preferences and activities relating to that website. Generally, we use cookies to remind us of who you are, tailor our information and services to suit your personal interests, estimate our audience size, assist our online staffs to track visits to our sites, track your status in our ads, contests, and/or analyze your visiting patterns. If you do not wish to receive these cookies, you may set your browser to reject the cookies, although doing so may affect your ability to perform certain news on our Web site.

 

Thu nhận thông tinKhi chúng tôi cần thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng để cung cấp cho người dùng một dịch vụ cụ thể, đăng ký cộng đồng email của chúng tôi, đăng ký tham gia các cuộc thi, hoặc khuyến mại, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng tự nguyện cung cấp thông tin cần thiết cho chúng tôi để hoàn thành yêu cầu của người dùng. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp hoặc sở thích cá nhân của người dùng. Việc cung cấp những thông tin đó hay không hoàn toàn là do người dùng lựa chọn. Tuy nhiên, từ chối cung cấp thông tin được yêu cầu, người dùng có thể không được tham gia hoặc truy cập vào một số dịch vụ, ưu đãi và nội dung nhất định trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của người dùng để gửi xác nhận và nếu cần, có thể sử dụng thông tin khác để liên hệ với người dùng nhằm giúp xử lý các yêu cầu của người dùng.

Trang web này không dành cho trẻ vị thành niên & chúng tôi không cố ý gạ gẫm hoặc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ vị thành niên. Chúng tôi kêu gọi cha mẹ và người giám hộ tham gia vào các hoạt động trực tuyến của con cái họ và sử dụng quyền kiểm soát của phụ huynh hoặc công nghệ lọc web khác để giám sát việc truy cập web của họ.

 

Collecting informationWhen we need to collect personally identifiable information from you to provide you with a particular service, subscribe to our email community, register to participate in contests, or promotions we will ask you to voluntarily supply us with the information needed to complete your request. This may include but is not limited to your name, address, phone numbers, email addresses, birth date, gender, occupation, or personal interests. Whether or not to provide such information is completely your own choice. However, electing not to provide the information requested, you may be unable to anticipate, or access certain services, offers and content on our web site. We will use your email address to send confirmations and, if necessary, might use the other information to contact you for help in processing your requests.

This Web site is not intended for minors and we do not knowingly solicit or collect personally identifiable information from minors. We urge parents and guardians to participate in their children’s online activities and use parental control or other web filtering technology to supervise their access to the web.

 

Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho mục đích nội bộ, chẳng hạn như tạo tài khoản hoặc đăng ký nhận thông tin của người dùng qua email, số điện thoại & mạng xã hội, xác nhận và theo dõi các chương trình của chúng tôi, phân tích xu hướng và thống kê, thông báo cho người dùng về các thông tin, dịch vụ và ưu đãi mới của chúng tôi, đồng thời cung cấp cho người dùng thông tin về ICNY Enterprise để phục vụ người dùng tốt hơn, chúng tôi có thể kết hợp thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi trực tuyến hoặc tại các trang Web khác của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin đó với thông tin công khai có sẵn & thông tin mà chúng tôi nhận được từ các công ty khác mà chúng tôi đã hợp tác. Chúng tôi sử dụng thông tin kết hợp đó để nâng cao & cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng với chúng tôi, để trao đổi với người dùng về các thông tin và sự kiện của chúng tôi mà người dùng có thể quan tâm và cho mục đích quảng cáo.

Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các công ty hoặc cá nhân để cung cấp các dịch vụ nhất định bao gồm vận chuyển, quản lý dữ liệu, dịch vụ khuyến mại, v.v. Chúng tôi cung cấp cho các nhà cung cấp này thông tin cần thiết để họ thực hiện các dịch vụ này. Chúng tôi cũng yêu cầu họ xác nhận các thực tiễn về quyền riêng tư của họ nhất quán với chúng tôi.

Mặc dù không chắc chắn, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng khi chúng tôi có lý do để tin rằng cần phải xác định, liên hệ hoặc khởi kiện các cá nhân hoặc tổ chức có thể gây thiệt hại cho người dùng, cho ICNY Enterprise hoặc cho những người liên quan. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan luật pháp.

Cập nhật thông tin & Lựa chọn không tham gia | Nếu người dùng không muốn nhận thông tin hoặc muốn cập nhật thông tin liên hệ của người dùng với ICNY Enterprise, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email đến icnyenterprise@gmail.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số +84.888012102. Hãy chắc chắn bao gồm địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, họ tên & những thông tin cụ thể người dùng không muốn nhận.

Mục đích của chúng tôi chỉ là gửi cho người dùng những thông tin hữu ích qua email và người dùng muốn được nhận thông tin của chúng tôi. người dùng có thể tham gia Cộng đồng Email bằng cách cung cấp họ tên, số điện thoại và địa chỉ email của người dùng. Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ e-mail của bên thứ ba để gửi email. Nhà cung cấp dịch vụ này bị cấm sử dụng địa chỉ email của người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc gửi email liên quan đến ICNY Enterprise. Bất cứ khi nào người dùng nhận được email về các ưu đãi hoặc khuyến mãi đặc biệt, người dùng sẽ được cung cấp lựa chọn từ chối nhận các email trong tương lai.

Xin lưu ý rằng mọi yêu cầu xóa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của người dùng có thể mất đến 6-8 tuần để hoàn thành yêu cầu của người dùng.

 

Use of information: We use the personal information you provide for internal purposes, such as subscription or registration, analyzing trends and statistics, informing you of our new information, services and offers, and providing you with information from and about ICNY Enterprise to serve you better, we may combine information you give us online. We may also combine that information with publicly available information and information we receive from other companies we have partnered with. We use that combined information to enhance and personalize your experience with us, to communicate with you about our products and events that may be of interest to you, and for other promotional purposes.

We may contract with companies or persons to provide certain services including shipping, data management, promotional services, etc. We provide these providers with the information needed for them to perform these services. We also ask they confirm their privacy practices are consistent with ours.

Although unlikely, in certain instances we may disclose your personal information when we have reason to believe that it is necessary to identify, contact or bring legal action against persons or entities who may be causing injury to you, to ICNY Enterprise or to others. We may also disclose your personal information when we believe the law requires it.

Updating and Opt-Out Information | If you prefer not to receive information or would like to update your contact information for ICNY Enterprise please let us know by calling us at +84.888012102 or by sending an email to icnyenterprise@gmail.com. Please be sure to include your email address, mailing address, full name, and specifically what information you do not want to receive.

It is our intention to only send you email communications that will be useful to you and that you want to receive. At your sole choice, you may join the Email Community by providing your name, postal and email address. We use a third party e-mail service provider to send emails. This service provider is prohibited from using your email address for any purpose other than to send ICNY Enterprise related email. Anytime you receive an email about special information or promotions you will be provided the choice to opt-out of future emails.

Please note that any requests to remove or update your personal information may take up to 6-8 weeks to complete your request.

 

Liên kết đến web của bên thứ 3: Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web do các bên thứ ba vận hành & duy trì mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. ICNY Enterprise chỉ chịu trách nhiệm về tuyên bố bảo mật và nội dung của trang Web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyền riêng tư, bảo mật hoặc việc sử dụng cookie trên các trang web mà người dùng đã truy cập thông qua đường dẫn chúng tôi đính kèm. Người dùng nên luôn đọc chính sách bảo mật của một trang web được liên kết trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào trên trang web đó.

 

Third Party Site Links: Our web sites may contain links to web sites operated and maintained by third parties, over which we have no control. The ICNY Enterprise is only responsible for the privacy statement and content of this Web site. We are not responsible for the privacy practices or the use of cookies on Web sites that you have accessed through ours. You should always read the privacy policy of a linked site before disclosing any personal information on such site.

 

Thay đổi chính sách bảo mật: Trong trường hợp chúng tôi cần thay đổi toàn bộ hoặc một phần chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó tại đây. Những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Chính sách mới sẽ áp dụng cho tất cả người dùng hiện tại & trước đây của trang web của chúng tôi và sẽ thay thế bất kỳ chính sách nào trước đây không nhất quán. Chính sách này ban đầu được đăng vào tháng 3 năm 2021 & được tư vấn pháp lý xem xét định kỳ 6 tháng / lần và được xem xét lần cuối vào tháng 6 năm 2021.

 

Policy changes: In the event we need to change our privacy policy in whole or in part, we will post those changes here. Those changes will go into effect immediately. The new policy will apply to all current and past users of our web site and will replace any prior policies that are inconsistent. This policy was originally posted in March 2021, and is reviewed at lease biannually by legal counsel, and was last reviewed in June 2021.

Opening Hours

Keeping up with ICNY

Nhận thông tin khuyến mãi & các bài viết hữu ích qua email.

All about the music & entertainment in one place.

Liên Hệ

Giờ Làm Việc

ICNY Entertainment

© 2021 ICNY Enterprise. All rights reserved.